Velgørenhed

Det er så vigtigt for os at gøre en ægte forskel. På alle måder. Derfor støtter vi aktivt udsatte grupper.

Vi støtter Børneulykkesfondens arbejde for indlagte og langtidssyge børn